Nền tảng và bu lông

Lắp đặt bu lông được tối ưu hóa trong giai đoạn chuẩn bị trước để giúp xác định thiết kế nền móng. Tư vấn phân tích kỹ lưỡng về loại công trình, vị trí địa lý (để xác định điều kiện thời tiết và đất) và khảo sát công nghệ địa lý.

Thiết kế của các tòa nhà lớn hơn có thể yêu cầu các tập tin đính kèm bổ sung thực hiện việc sử dụng caissons. Chúng thường được khoan và đổ trước khi đào, để giàn khoan có thể truy cập vào vị trí chính xác của hầm.