Sự thật về bu lông neo móng

Bu lông neo được lắp đặt chính xác đảm bảo an toàn cho các tòa nhà kim loại tiền chế

Sự chắc chắn và sức mạnh của một tòa nhà kim loại chỉ vững chắc như nền tảng mà nó dựa vào. Nền tảng cung cấp sự ổn định và ngăn chặn chuyển động của tòa để bảo vệ tòa nhà và nội dung của nó khỏi bị hư hại. Để ổn định, các cột thép kết cấu được hỗ trợ bởi các bu lông neo cường độ cao được nhúng trong bê tông của móng.