Hiện tại, Công ty chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm.